VÅR VERKSAMHET
Vår verksamhet omfattar juridisk och ekonomisk rådgivning åt privatpersoner.VI HJÄLPER DIG MED FÖLJANDE ÄRENDEN:

 •  Inkomst- och förmögenhetsskattefrågor
 •  Deklarationer
 •  Pensionslösningar
 •  Privatekonomisk rådgivning
 •  Fastighetsöverlåtelser
 •  Gåvobrev
 •  Äktenskapsförord
 •  Samboavtal
 •  Bodelningar
 •  Generationsskiftesplanering
 •  Testamenten
 •  Arvsavståenden
 •  Arvs- och gåvoskattefrågor
 •  Bouppteckningar